Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Dřevěná kaplička Lugenz

Dřevěná kaplička Lugenz

V 19. století se téměř denně v kapli modlil svatý bratr Konrád z Parzhamu, protože se zde cítil Panně Marii velmi blízko.

© Lisa Hasenberger

Dřevěná kaple v Lugenz byla postavena na počátku 18. století na žádost tehdejší selky z Arterhofu, která podnikla pouť do Sammarei a složila slib, který vedl k tomuto rozhodnutí. Říká se, že v kapli byla vyslyšena spousta modliteb. Jako poděkování byla zřízena spousta votivních desek, které zdobí interiér. Po modlitbách v kapli prý byli nemocní Pannou Marií vykoupeni ze svého utrpení a uzdraveni ze svých chorob. Dřevěná noha a berle svědčí ještě dnes o těchto událostech. Zvláštní energie místa se odráží také v poraněném kmeni borovice vedle kaple. Z farního kostela přejdete přes horu Kalvarienberg, která nabízí nádherný pohled na Rottal, k dřevěné kapli uprostřed lesa, a to buď po lesní stezce, nebo po křížové cestě. Spousta cest, které vedou tam či zpět, ukazuje, jak moc si lidé kaple váží. Pokud zde strávíte pár chvil, může Vám to pomoci se uklidnit, rozjímat a vybrat si tu správnou cestu.

Další doprovodné informace, k roku Bratra Konrada 2018, naleznete v naší brožuře.

Všechny katalogy a brožury jsou k dispozici pouze v němčině

https://media.badbirnbach.de/katalog/Mit-Bruder-Konrad-durchs-Rottal/

volnì pøístupné / vždy otevøené

Mapa

Mapa

Zadejte zde prosím výchozí adresu

Please enter the point you wish to depart from. You can also include a street address in order to get a more precise result.