Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Filialkirche St. Peter und Paul, Schwaibach

Filialkirche St. Peter und Paul, Schwaibach

Již v roce 1220 byla ve Schwaibachu hradní kaple šlechticů z Neudecku, která byla zasvěcena svatému Petrovi. Současný kostel je skromným gotickým komplexem ze 14. století.

Historie: Roku 1558 je historicky doloženo, že spadá do farnosti Birnbach.
Stavba: Zapuštěný čtvercový presbytář je obklopen barokními křížovou klenbou s římsami. Loď se dvěma osami oken je však pokrytá ploše. Presbytářní oblouk, okna a portál na jižní straně jsou zašpičatělé. Na jižní straně lodi stojí čtvercová věž, v jejímž půdorysu je sakristie s jednoduchou gotickou hvězdovou klenbou. Věž, jejíž základy jsou z kamenného zdiva, není členěná a nese boční střechu s novým cimbuřím.
Hlavní oltář: Strhující rokokové štukové dílo sochaře Johanna Baptisty Modlera značí promyšlenou hierarchii duchovní důstojnosti, aby cíleně čelilo bývalé protestantské vládě v Neudecku. Voluty a rokaje jsou sochařem stylizovány jako rozčleňující prvky oltáře, a vytváří v jeho kolosálním charakteru slavnostní vítěznou bránu. Po stranách nad vyzdvihujícími se rokajemi nad průchody, představují malí andělíčci symbol církevní důstojnosti. Napravo mitra a biskupská berla, vlevo červený kardinálský klobouk a kříž. Ten mylně převzal místo kardinálního kříže. Autorita papeže odpovídá biblické váze předání klíčů od nebeských bran svatému Petrovi. Dílo je zobrazeno v barevné štukatuře a symbolizuje Ježíšův úkol pro Petra, aby chránil křesťanskou komunitu. Boční oltář: Boční oltář byl postaven přibližně v stejné době jako hlavní oltář. Dva pilíře a dvě postranní postavy zdobí dřevěnou postavu blažené Panny Marie "Maria Immaculata". Kompozici utváří Bůh Otec a andělé.
Patrocinium: 29. června

Mapa

Mapa

Zadejte zde prosím výchozí adresu

Please enter the point you wish to depart from. You can also include a street address in order to get a more precise result.