Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Filialkirche St. Vitus - St. Veit

Filialkirche St. Vitus - St. Veit

Všechno naznačuje, že malý kostel sv. Víta založili rytíři

Historie: Vzhledem k tomu, že místo si získalo jméno po patronovi církve, lze předpokládat, že kostel mohl být vybudován již v době osídlování. Kostel je nejstarším ve farnosti. Současná stavba se zdivem z lomových kamenů a bez podezdívky pochází z 12. století. Začátkem 16. století byla v kostele vybudována dobová okna a nízká pozdně gotická klenba. Novogotický sanktusník je z roku 1847. Roku 1558 byl kostel písemně doložen.
Stavba: Na loď se dvěma klenebními poli je napojena půlkruhová zapuštěná apsida. V chrámové lodi je nízká, pozdně gotická síťová klenba z počátku 16. století. Na východní straně apsidy se zachovalo románské obloukové okno. Na západní stěně se nachází okrouhlá okna z dob výstavby. Portál na jižní straně je zašpičatělý se stupňovitými šikmými stěnami. Vstupní dveře jsou zdobeny cenným pozdně gotickým železným kováním.
Hlavní oltář: rané rokoko z roku 1730 až 1740. Dvě klenební pole zdobené ornamenty. Oltářní obraz představuje svatého Víta. V horní kompozici pak obraz svatého Mikuláše.
Boční oltáře: Na severu oltář s obrazem Krista v hladomorně, který je malovaný na dřevo. Na jihu stojí oltář s dřevěným reliéfem svaté Marie s dítětem. Jedná se však o kopii. Originál z roku 1500 se nachází ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bad Birnbachu.
Kazatelna: Kazatelna byla vytvořena v roce 1779. Na stranách jsou obrazy "Dobrý pastýř" a "Čtyři evangelisté".
Patrocinium: 15. června

Mapa

Mapa

Zadejte zde prosím výchozí adresu

Please enter the point you wish to depart from. You can also include a street address in order to get a more precise result.