Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Hansl-Huber-Brunnen

Hansl-Huber-Brunnen

Vyvěrající podzemní voda byla poprvé zachycena a používána pravděpodobně již od 10. století v v jihovýchodní části přiléhajícího Fliehburgu jako vodní zdroj pro lidí i zvířata.

V následujících stoletích sloužil pramen pastýřům, lesníkům, utečencům a také zločinecké sebrance jako vítané osvěžení. Jméno pramenu je odvozeno od Hansl-Huberova dvora v Grotthamu. Před více než 230 lety si Hansl-Huberův rolník v té době vzal život na jedli přímo u pramenu. Otřesná událost způsobila, že se lidé tomuto místu vyhýbali, protože tam podle legendy "strašilo". Původně pramen udržovali pouze místní, takže sdružení v Birnbachu muselo roku 1975 a naposledy v roce 1986 tento starobylý a jediný lesní pramen znovu zprovoznit. Z téhož dvora pochází mimochodem i další tehdejší proslulá osobnost: F.X. Unertl - bývalý politik, poslanec spolkového sněmu.

volnì pøístupné / vždy otevøené

Mapa

Mapa

Zadejte zde prosím výchozí adresu

Please enter the point you wish to depart from. You can also include a street address in order to get a more precise result.