Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Krippenmuseum

Krippenmuseum

Za více než 30 let nasbíraná řezbářská díla jsou impozantně vystavena v délce 26 metrů.

vstup zdarma
Pondìlí zavøeno
Úterý zavøeno
Støeda zavøeno
Ètvrtek zavøeno
Pátek 14:00 - 17:00
Sobota 14:00 - 17:00
Nedìle 14:00 - 17:00

Mapa

Mapa

Zadejte zde prosím výchozí adresu

Please enter the point you wish to depart from. You can also include a street address in order to get a more precise result.