Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Leonhardimuseum Aigen

Leonhardimuseum Aigen

Stálá expozice "Úcta svatému Leonhardovi" přibližuje návštěvníkům rozmanitost uctívání sv. Leonharda, které se šířilo v 11. století z Francie a je k vidění po celé Evropě.

Leonhardovo muzeum v Aigenu am Inn je věnováno Leonhardově pouti.

Svatý Leonhard, první patron vězňů, je také označován jako "světec s okovy". Je považován za pomocníka v nouzi, ale především jako patron dobytka, zejména koní.
Město Aigen am Inn je proslulé Leonhardovou jízdou - slavnostní průvod, který každoročně první listopadovou neděli přiláká jezdce a návštěvníky z celého Bavorska a sousedního Rakouska. Již od středověku je město Aigen am Inn doloženo jako středisko kultu svatého Leonharda, Jeho pouť patří k nejstarší v Bavorsku, což dokládá naplavená dřevěná figurka Leonharda z řeky Inn.
Vystaveno je více než 200 děkovných a obětních darů ze železa, vosku, stříbra a dřeva. Mezi nimi jsou železné figurky lidí i zvířat z 11. a 12. století, stejně jako mnoho dalších exponátů z Leonhardovy poutě.

Sonder-/Dauerausstellung: 3,00€
mit Kurkarte 2,50€
Kinder und Jugendliche: 1,00€
Gruppen: 2,00€
Familienkarte: 5,00€

Pondìlí zavøeno
Úterý 14:00 - 17:00
Støeda 14:00 - 17:00
Ètvrtek zavøeno
Pátek zavøeno
Sobota 14:00 - 17:00
Nedìle 14:00 - 17:00

Mapa

Mapa

Zadejte zde prosím výchozí adresu

Please enter the point you wish to depart from. You can also include a street address in order to get a more precise result.