Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Wallfahrtskirche Grongörgen

Wallfahrtskirche Grongörgen

Grongörgen je jedním z nejhodnotnějších a nejzachovalejších venkovských kostelů pozdní gotiky v Rottalu.

Obzvláště cenná původní gotická skleněná okna budí dojem původní atmosféry kostela.
V presbytáři i chrámové lodi se dochovala v původní podobě a barvě pozdně gotická žebrová síť. Pozoruhodné fresky uvnitř kostela byly také zachovány: na temeni presbytářního oblouku, smrt Krista Vykupitele s Marií a učedníkem Janem pod křížem. Nad vchodem do sakristie patron kostela papež Řehoř Veliký s tiárou na hlavě a ferulí v pravici.
Dříve v kapli věže, nyní na stěně nad severním portálem se nachází barokní seskupení zobrazující ukřižování, které není obvyklé ve zdejší oblasti. Nádherným dílem jsou historické malé varhany se vzácným typem píšťal, obdivované mnoha znalci.
Tip: Každou poslední říjnovou neděli se koná slavnost Leonhardova jízda, nádherný průvod koní.

Mapa

Mapa

Zadejte zde prosím výchozí adresu

Please enter the point you wish to depart from. You can also include a street address in order to get a more precise result.