Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt, Langwinkl

Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt, Langwinkl

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie je jedním z nejslavnějších poutních kostelů v Rottalu.

Byl vysvěcen před více než 300 lety, 19. května 1686. Kostel byt tehdy stavěn přes 50 let. Na začátku jeho historie stojí objevení mariánského obrazu na vršku Langwinklu němým synem kováře Johanna Grienwalda ze Salzburgu. Podle pověsti putoval od narození němý Grienwald v roce 1629 do rotallské oblasti za účelem vyléčení. Tam objevil na návrší u "Beuerbachů", tehdejšího šlechtického sídla, mariánský obraz - zobrazení Navštívení Panny Marie. Šel k tesaři, aby u něj nechal vyhotovit vhodný stojan na vystavení. Jiný obraz Panny Marie, vyobrazení slavného milostného obrazu z kaple Panny Marie Nápomocné, v komoře tesaře inspiroval Grienwalda, aby se vydal na mariánskou pouť. Po dvou marných putování mohl už po své třetí pouti do Pasova v roce 1633 promluvit pár slov. Po návratu do Bayerbachu nalezl příbytek u majietele Beuerbachu a Eßwurmu, než se opět vrátil o Vánocích téhož roku do Pasova s jasným jazykem. Údajně se mu poté během děkování za spásu jeho utrpení zjevila Boží Matka na mechovém kopci, podobném tomu v Langwinklu. Zjevení ho inspirovalo k postavení kaple na tomto místě. V osamělosti kaple chtěl mimo jiné strávit život. Vrátil se do Bayerbachu, aby získal stavební povolení od majitele Beuerbachu. Ale kvůli třicetileté válce a moru musel Grienwald odejít zpět do Rakouska. V roce 1634 umírá zámecký pán Eßwurmu. Grienwald se vrátil po odeznění morové epidemie roku 1639 do Bayerbachu, aby splnil svůj slib. Nový vlastník Bayerbachu, Wolfgang Wilhelm Ehrenreich z Etzenbergu, sotva věřil na Grienwaldovo zázračné uzdravení, než si jej nechal potvrdit prostřednictvím pověřovací listiny z Pasova. Poté Etzenberg potvrdil dar svého předchůdce a Grienwald postavil v místě nálezu mariánského obrazu v roce 1640 zpočátku dřevěnou kapli. O několik let později začala výstavba poutního kostela. Když v roce 1643 skrze Bayerbach projížděl velvyslanec papeže Urbana VIII, kapucínský mnich Anton Marian, dozvěděl se o nově vzkvétající pouti do Langwinklu. Oslavil svatou mši v Langwinklu, ale milostný obraz Grienwalda nebyl k nalezení. Traduje se, že byl tajně odnesen k vážně nemocnému člověku. Následně věnoval papežský legát kapli obraz Panny Marie spolu s několika dalšími relikviemi. Během stavby kostela v roce 1649 se stal Grienwald obětí moru a zemřel. Nicméně kaple byla pod Etzenbergovou záštitou dokončena v roce 1686 a slavnostně otevřena pomocným biskupem Johannem Maximem. Později ji Bartholomä Viscardi přebudoval na příjemnou raně barokní stavbu. Podobá se klášternímu kostelu sv. Salvátora a městské věži ve Vilshofenu, které Viscardi v téže době přestavoval. Z vnějšku omítnutý kostel nese bohatý členěný pilastr. Věž má pětipodlažní čtvercovou základnu a je ukončena cibulovou kupolí. Vnitřek zdobí bohatá štukatura a řada stropních maleb. Ty zobrazují narození, smrt a Nanebevzetí Panny Marie. Barokní hlavní oltář pochází z roku 1680 až 1690. Na mramorových základech se vyzdvihuje nádherná štuková nástavba se dvěma sloupy a složeným kládím. Pozadí je tvořeno štukovým závěsem, který drží dva andělé pod kládím oltáře. Dvě postavy v životní velikosti, sv. Leonhard a sv. Antonius, lemují novější oltář Navštívení Panny Marie (19. století). Pravý boční oltář z roku 1675 zachycuje svatou Annu a Marii s Ježíškem. Levý boční oltář z roku 1730 je časně rokokový. Zobrazuje svatou Alžbětu. Původní Grienwaldův oltářní obraz již není přítomen, stejně jako obraz, který kdysi dal poutnímu kostelu papežský legát. Zobrazení Marie s dítětem, 18 cm vysoká terakotová socha, zmizela v průběhu první světové války. Dnes na jejím místě stojí pozlacená monstranční schránka ve výklenku hlavního oltáře, napodobení milostného obrazu. Ve věži kostela v Langwinklu svolávají k modlitbě dva zvony z let 1715 a 1716.
Patrocinium: 2. července

Mapa

Mapa

Zadejte zde prosím výchozí adresu

Please enter the point you wish to depart from. You can also include a street address in order to get a more precise result.