Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Wallfahrtskirche St. Salvator

Wallfahrtskirche St. Salvator

Původní velmi působivá románská bazilika byla přestavěna v roce 1740 na barokní kostel.

Pozdně gotický presbytář a západní stěna románského kostela byly zachovány. Velmi pozoruhodná je dřevěná vstupní hala z období pozdní gotiky. Nejvýznamnějším klenotem kostela je však mohutný gotický hlavní oltář z roku 1480. Výstavba novogotických a pozdějších prvků je provedena nenásilně. Ve svatyni je umístěna sedící postava Salvátora Mundi, kterého obklopují půvabní andělé s hudebními nástroji. Velmi zachovalé jsou reliéfy bočních křídel. Kostel ukrývá kromě uměleckých náhrobků také devět deskových pašijí ze 17. století, stejně jako části křížového oltáře s křížem ovinutým vinnou révou, pocházející přibližně z roku 1750.

vstup zdarma
volnì pøístupné / vždy otevøené

Mapa

Mapa

Zadejte zde prosím výchozí adresu

Please enter the point you wish to depart from. You can also include a street address in order to get a more precise result.