Přejít na navigaci Přejít na navigaci

Individuální fyzioterapie

cca 20 minut

cena: 27,00 Euro

Terapeut vytvoří na základě Vámi poskytnutých informací a individuálních testů plán a vytyčí cíl terapie. Podle Vašeho klinického obrazu může být léčba doplněna o cvičení na závěsném zařízení "Sling table" či jiných přístrojích.