Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Představujeme Vám výsledky studie AGES

Představujeme Vám výsledky studie AGES

Univerzita Ludwig-Maximilians-Universität představuje výsledky studie - AOK Bayern partnerem spolupráce - financováno Svobodným státem Bavorsko

"Nejlepší je, když to ještě nezajde tak daleko," říkají logopedistka Gudrun Mehringová a ortoped Dr. Thomas Laser. Tím mají na mysli velmi obávané příznaky syndromu vyhoření, které se v naší společnosti objevují čím dál častěji - a tím jí také čím dál více škodí.

Nenechat to zajít tak daleko, to byl hlavní cíl při vývoji našeho prevenčního programu proti stresu. Projekt byl financován Svobodným státem Bavorsko částkou 100 000 euro z dobrého důvodu, jak zdůraznila Melanie Humlová, státní ministryně zdravotnictví, při prezentaci projektu v mnichovském tisku. "S konceptem ´AGES-Aktivně proti vyčerpání a stresu´ se venkovské lázně spolu s LMU, AOK Bayern, Rottal Terme a místními odborníky zabývají velmi důležitým tématem. Aktuální zpráva AOK 2017 o množství nemocenských dovolených v Německu jednoznačně prokázala: počet nepřítomností z důvodu duševní choroby v posledních 10 letech vzrostl o 79,3 procent. Duševní choroby kromě toho vedly také k velmi dlouhým nemocenským. S počtem 25,7 dnů na jeden případ trvaly nemocenské z důvodu dušecní choroby dvakrát tak dlouho než je průměrná délka nemocenské, což je 11,7 dní", uvedla ministryně.

Bad Birnbach se svým malebným prostředím, umístěn uprostřed zelených mírných kopců Rottálska, měl pro tuto studii výborné předpoklady. A tak má Rottal Terme, mimochodem psáno záměrně italsky bez "h", nejen nejmodernější terapeutické lázně v Evropě, ale také, kromě mnoha dalších atrakcí, nejdelší termální říčku na tomto kontinentu a lagunu se slanou vodou, kde může člověk strávit klidně celý den. Terapie a relaxace se od té doby staly v lázeňském středisku v Dolním Bavorsku prioritou a vždy byly v zájemné harmonii. A přesto jsme chtěli víc, nějaký nový koncept, který bude přizpůsobem požadavkům moderní společnosti. "Chceme zde dosáhnout jedinečného místa", shodli se  Dagmar Feichtová, starostka v zastoupení, a Viktor Gröll, ředitel lázeňské péče.

Partnery naší studie se staly mnichovská univerzita Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München a AOK Bayern. A tím se program „AGES - Aktivně proti vyčerpání a stresu“ zrodil. Spolu s LMU a místními odborníky byl vyvinut speciální program prevence snižování stresu, jehož součástí nejsou jen klasické procedury, ale také chronobiologické přístupy a nové psychoeducační prvky, jako je logoterapie podle slavného neurologa a psychologa prof. Viktora Frankla. Logoterapii, kterou vyvinul, nazval "Sinnlehre gegen die Sinnleere", tedy "Nauka o smyslech bez nesmyslů". Dále jsme do programu kvůli projevům stresu na musukulaturu začlenili i ortopedii. Samozřejmě nechyběly ani elementy klasické lázeňské medicíny. Například podvodní gymnastika v originální léčivé vodě, přírodní bahno či masáže. Projekt zahrnoval také řadu relaxačních terapií včetně QiGongu. Cvičení probíhalo formou nordic walking, golfu a lukostřelby. Úplnou novinkou byl opakovací kurz po šesti měsících. Účastníci se pak znovu na čtyři dny setkali ve středisku, aby zkontrolovali, zda se naučené znalosti skutečně dostaly do jejich každodenního života. Jak se ukázalo, slavili jsme úspěch. Celkově existovaly tři studijní skupiny. "Domácí skupina", která sloužila jako kontrolní skupina, a dvě skupiny, které absolvovaly různé programy v Bad Birnbachu. Subjektivní zkušenost subjektů se stresem a zátěží byla měřena pomocí vědecky uznávaných průzkumných nástrojů, jako je dotazník o vnímání stresu (PSQ). Bylo zjištěno, že domácí kontrolní skupina během pozorovacího období jednoho roku na škále od 0 do 100 nevykazovala téměř žádné změny. Naproti tomu se skupina s klasickou aplikací lázeňské medicíny zlepšila o téměř konstantních 16 bodů a každá skupina, která zároveň prošla takzvanými "psychoedukativními programy" ve formě logoterapií a ortopedie, se zlepšila o téměř 30 bodů - jeden rok po kúře v Bad Birnbachu. "Souhrnem, výsledky této studie ukazují, že obě skupiny subjektů z účasti na preventivním programu v Bad Birnbachu profitovaly. Neustále můžeme u řady sledovaných parametrů pozorovat pozitivní účinky, přičemž se změny na konci sledované fáze po 12 měsících významně lišily od výchozího stavu, " řekly Prof. Dr. Dr. Angela Schuhová a Dr. Sandra Kusová z LMU. A dále: "Jak se očekávalo, zlepšení stavů začalo ještě v průběhu studie stagnovat nebo se stav dokonce zhoršil. Ukázalo se však, že opakovací kurz, především pro skupinu s logeterapií, naukou o stresu a ortopedických problémech, byl nezbytným pro udržení pozitivních efektů programu," řekla Dr. Sandra Kusová. Povzbuzující vývoj se projevil ve všech důležitých parametrech, jako je stres, chronický stres, blahobyt, subjektivní posouzení zdravotního stavu a kvality spánku.

Také AOK Bayern, partner projektu, uvedl velmi pozitivní výsledky: "Výsledky prezentované univerzitou Ludwig-Maximilians-Universität jsou jednoznačné: díky nově vyvinutému prevenčnímu programu "aktivně proti vyčerpání a stresu" je možné stres trvale odbourat. Ja také současně prevencí proti nemocím a zvyšuje kvalitu života," uvedl ředitel Daniel Gansmeier z AOK Rottal-Inn.