Přejít na navigaci Přejít na navigaci
Bad Birnbach blahodárně působí na problémy se stresem a chronickou bolestí

Bad Birnbach blahodárně působí na problémy se stresem a chronickou bolestí

Vyčerpání a stres mohou nepříznivě ovlivnit výkonnost a tím i kvalitu života. Proto je prevence proti stresu důležitá. Společně s mnichovskou Univerzitou Ludwig-Maximilians-Universität München a AOK Bayern jsme vyvinuli preventivní program pro redukci stresu, který byl podroben studii. Ta mimo jiné zkoumala, jak se u účastníků studie měnilo prožívání stresu a zátěže. Studie byla financována Svobodným státem Bavorsko.

Ve srovnání s kontrolní skupinou doma, se oběma skupinám, které se v Bad Birnbachu účastnily preventivního programu, výrazně snížilo jejich subjektivní vnímání zátěže (měřeno přes doatezník PSQ1, na stupnici od 0 do 100). Účastníci skupiny B (program bez psychoedukativního semináře) se zlepšili v průměru o 16 bodů, účastníci skupiny A -která navíc podstoupila psychoedukativní trénink, např. logoterapii dle Viktora Frankla - se zlepšili až o 30 bodů. Čtyřdenní opakovací kurz po šesti měsících přispěl ke stabilizaci pozitivních účinků prevenčního programu.

Nedávná studie léčebných a termálních lázních v Dolním Bavorsku, kterou prováděla univerzita ve Würzburgu, potvrdila zvláštní rekreační effekt lázní v Bad Birnbachu. Zejména v případě léčebných opatření proti stresu se na konci terapie objevily jasné tendence zlepšení stavu. Uvedeme pouze dva příklady: Průměrná úroveň stresu se během pobytu v Bad Birnbachu na našem "stresovém barometru" snížila z 55 na 31 bodů. Jak zjistili vědci z Würzburgu, chronická bolest se na vizuální analogové stupnici snížila z 4,4 na 2,2.

Další studie byla provedena ve spolupráci s mnichovskou univerzitou Ludwig-Maximilians Universität München (LMU). Do této studie (AGES = aktivně proti vyčerpání a stresu) byl, kromě terapie v léčivé vodě a fyzioterapie, přidán ještě "psychoedukační kurz". Bad Birnbach jednoznačně přijal roli průkopníka. V Bad Birnbachu dotazovaní hosté nejlépe ohodnotili mimo jiné vynikající umístění lázní, příjemnou atmosféru a perfektní péči. Těšíme se na úspěšné ozdravení Vašich kloubů a muskulatury a pomoc při problémech se stresem 

Váš Dr. Thomas Laser
Ordoped

Ludwig Maximilianská univerzita podává zprávu o výsledcích studie